Utdanningsfaglig CV Alexander (Lex) Nederbragt

Utdanning

 • 1997-2001 PhD Biologi, Utrecht Graduate School of Developmental Biology, Universitetet i Utrecht, Nederland
 • 1990-1996 BSc & MSc Biologi, Universitetet i Utrecht, Nederland

Arbeidserfaring

 • 2018- Førstelektor, Inst. for Biovitenskap og Inst. for Informatikk, Universitetet i Oslo
 • 2018- Nestleder med hovedansvar for koordinering av utdanningsaktiviteter, Senter for Bioinformatikk, Inst. for Informatikk, Universitetet i Oslo
 • 2013-2018 Førsteamanuensis II (20%), Inst. for Informatikk, Universitetet i Oslo
 • 2015-2018 Senior ingeniør (fast), Inst. for Biovitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2005-2018 Postdoktor, forsker, Senior ingeniør, Inst. for Biovitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2003-2005 Senior Scientist, Lingvitae AS, Oslo
 • 2002-2003 Postdoktor, University of Hawaii, USA

Universitetspedagogisk kompetanse

 • Jeg tok Felles innføringsdel i 2014 som 20% 1. amanuensis II
 • Jeg fullførte Felles innføringsdel for Universitetspedagogisk Basiskompetanse i 2019
 • Moduler tatt i tillegg til Fellesdelen:
  • Forskningsveiledning (2014)
  • Forelesning og undervisning - det dramaturgiske aspekt (2015)
  • Pedagogisk mappe (2020)
  • Læring og undervisning med universell utforming (2022)

Emneansvar

Annen universitetsundervisning

 • MNPED9000 Teaching in STEM 2022-
  • Tema: Formative assessment
  • Tema: Cognitive load and learning environment
 • BIOS-IN5410 Bioinformatics for Molecular Biology 2021-
  • Tema: Reproducible Bioinformatic Analyses
 • MBV3070/BIOS3010 Bioinformatikk 2019-
  • Tema: Python programmering
  • Tema: Genome assembly and annotation
 • MBV-INF4410/9410 Bioinformatics for Molecular Biology 2013-2016
  • Forelesning “The bioinformatics of sequencing and assembling genomes”
  • Forelesning “What does it mean to do bioinformatics?”
 • BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (2011)
  • Forelesning “Next Generation Sequencing techniques and data relevant for metagenomics analyses”
  • Forelesning “Assembly of metagenomes”
 • BIO2120 Evolusjonsbiologi 2006-2007
  • Forelesning “Evolution and Development”
  • Forelesning “Evolution of Genes and Genomes”
  • Oppgaver for gruppearbeid
 • Erasmus ICP course Marine Cell Biology (Observatoire Oceanologique, Banyuls-sur-mer, France) 2000
  • Forelesning “Fundamental aspects of development”
  • Forelesning “Cell cycle changes during development”

Workshops

 • Forskerskole i Bioinformatikk NORBIS Summer School “Robust and reproducible practices in bioinformatics programming” 2018
 • Next-Gen Sequence Analysis Workshop ‘week 3’ (intermediate and advanced skills) (invitert), Michigan State University 2015
 • University of California Davis Assembly Masterclass (invitert) 2013
 • Norwegian Sequencing Centre course: High Through-put Sequencing: technology basics, applications and bioinformatic analysis 2011
 • De novo genome assembly (invitert), Univ. of Gothenburg, 2011

Utdanningsfaglige utviklingsprosjekter

Lederroller

 • Leder, Prosjekt Digitalt Læringsmiljø 2030 (2023)
 • Styreleder, Carpentry@UiO (2019-)
 • Nestleder med ansvar for utdanning i Bioinformatikk, Senter for Bioinformatikk (2018-)
 • Medlem av ledergruppe Centre for Computing in Science Education (CCSE, et SFU ved UiO) (2017-)
 • Medlem Fagråd for IT i Utdanning (2022-)
 • Leder for ​​Styret Forskerskole Digitalt Liv Norge (2016-2020)
 • Medlem, så leder, Executive Council (styret) for The Carpentries (2018-2021)

Relevante vitenskapelige publikasjoner

 • A. Nederbragt, R. M. Harris, A. P. Hill and G. Wilson (2020). “Ten quick tips for teaching with participatory live coding”, PLOS Computational Biology, 16(9),pp. e1008090, doi: 10.1371/journal.pcbi.1008090

Vedlegg

Se pedagogisk mappe, under “Vedlegg for Utdanningsfaglig CV”.