Søknad Merittert Utdanner UiO 2023

Author

Lex Nederbragt

Published

January 2, 2024

Introduksjon

Dette er en web-versjon av søknaden jeg skrev for å bli Merittert Utdanner ved UiO i 2023. Søknaden ble innvilget.

Søknaden består av:

Denne søknaden er skrevet som en Quarto bok. Se kilden til disse sidene, skrevet i Quarto Markdown, på GitHub. For å lære mer om Quarto, besøk https://quarto.org/docs/books.