7. Dokumentasjon

Universitetspedagogisk kompetanse

 • Jeg tok Felles innføringsdel for Universitetspedagogisk Basiskompetanse i 2019

  • Kursbevis: Fil: Kursbevis_universitetspedagogisk_basiskompetanse.pdf

  • Utviklingsnotat: Fil: Utviklingsnotat_Fellesdelen_2019.pdf

 • moduler tatt i tillegg til Fellesdelen:

  • Forskningsveiledning (2014)

   • Utviklingsarbeid: Fil: Utviklingsarbeid_Forskningsveiledning_2014.pdf

  • Forelesning og undervisning - det dramaturgiske aspekt (2015)

  • Pedagogisk mappe (2020)

 • Jeg tok Felles innføringsdel i 2014 som 20% 1. amanuensis II

  • Utviklingsarbeid: Fil: Utviklingsarbeid_Fellesdelen_2014.pdf

En klar utvikling over tid

Emneansvar

Annen universitetsundervisning

 • MBV-INF4410/9410 Bioinformatics for Molecular Biology 2013-2016

  • Forelesning “The bioinformatics of sequencing and assembling genomes”

  • Forelesning “What does it mean to do bioinformatics?”

 • BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (2011)

  • Forelesning “Next Generation Sequencing techniques and data relevant for metagenomics analyses”

  • Forelesning “Assembly of metagenomes”

 • BIO2120 Evolusjonsbiologi 2006-2007

  • Forelesning “Evolution and Development”

  • Forelesning “Evolution of Genes and Genomes”

  • Oppgaver for gruppearbeid

Workshops

 • Next-Gen Sequence Analysis Workshop ‘week 3’ (intermediate and advanced skills) (invitert), Michigan State University 2015

 • University of California Davis Assembly Masterclass (invitert) 2013

 • Norwegian Sequencing Centre course: High Through-put Sequencing: technology basics, applications and bioinformatic analysis 2011

 • De novo genome assembly (invitert), Univ. of Gothenburg, 2011

 • Erasmus ICP course Marine Cell Biology (Observatoire Oceanologique, Banyuls-sur-mer, France) 2000

  • Forelesning “Fundamental aspects of development”

  • Forelesning “Cell cycle changes during development”

Software Carpentry, Data Carpentry, The Carpentries, Carpentry@UiO

 • Software Carpentry

 • Data Carpentry

 • fra og med 2018 ble disse sammen til The Carpentries

 • jeg er en sertifisert instruktør og instruktør trener

  • Fil: SoftwareCarpentry_Instructor_Certificate.pdf

  • Fil: DataCarpentry_Instructor_Certificate.pdf

  • Fil: Carpentries_Instructor_Trainer_Certificate.pdf

 • Jeg har bidratt til undervisningsmaterial til The Carpentries

  • The Carpentries Instructor Training [13]

  • Software Carpentry: The Unix Shell [21]

  • Software Carpentry: Programming with Python [22]

  • Software Carpentry: Version Control with Git [23]

  • Software Carpentry: Automation and Make [24]

  • Data Carpentry Wrangling Genomics Lesson [25]

 • Jeg er også medlem av The Carpentries Executive Council, som kan sees på som organisajsonens styret (2018-2021)

 • Carpentry@UiO

  • Sammen med Karin Lagesen og Realfagsbiblioteket etablerte vi i 2014

  Carpentry@UiO

 • Software Carpentry workshops jeg har bidratt til

  • Universitetet i Oslo: 2012, 2013, 2015 - 2019

  • Netherlands eScience Centre: 2017

  • Universitet i Bergen: 2014

  • Science for Life Laboratory, Stockholm, Sverige: 2014

  • Online (ved UiO): 2020, 2021

 • Instruktør trening workshops jeg har undervist for

  • Universitetet i Oslo: 2016, 2018

  • Online for the Carpentries: 2016-2019

En forskende tilnærming

 • Vitenskapelige publikasjoner

  • A. Nederbragt, R. M. Harris, A. P. Hill and G. Wilson (2020). “Ten quick tips for teaching with participatory live coding”, PLOS Computational Biology, 16(9),pp. e1008090, doi: 10.1371/journal.pcbi.1008090

 • Konferansebidrag

  • MNT konferansen mars 2019: Gregers, T.F., and Nederbragt, Lex (2019). Lektorstudenter utvikler unik kompetanse og bidrar til økt kvalitet på begynneremner gjennom en undervisningsrettet master. Nordic Journal of STEM education 3, 23–27, https://doi.org/10.5324/njsteme.v3i1.2992. Tilgjengelig som fil: Gregers and Nederbragt, Lex - 2019 - Lektorstudenter utvikler unik kompetanse og bidrar.pdf

  • MNT konferansen mars 2021: J.E.Eliassen, M.V.Bøe, L.Nederbragt, M.M.Berg, og T.F.Gregers (2021). Motivasjon for beregningsorientert biologi og sammenhengen med matematikk R2 fra videregående opplæring. Nordic Journal of STEM education, in press. Tilgjengelig som fil: Eliassen_etal_2021_Motivasjon for beregningsorientert biologi.pdf

 • Forskning på egen undervisning

  • Masterstudent June Edvarda Eliassen (2020)

   • Tittel: Biologistudenters motivasjon for beregningsorientert biologi etter innføring av krav om full fordypning i realfaglig matematikk

   • Lenke til oppgaven: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-82918

   • Fil: Masteroppgave_Eliassen.pdf

  • Masterstudent Sofie Rudberg (2020)

   • Tittel: Relevansen av kompetansen fra matematikk R2 i beregningsorientert biologi

   • Lenke til oppgaven: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-82936

   • Fil: Masteroppgave_Rudberg.pdf

  • Masterstudent Marthe Mjøen Berg (2019)

   • Tittel: Studentar si interesse og meistringsforventning for programmering og modellering i biologi

   • Lenke til oppgaven: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73633

   • Fil: Masteroppgave_Berg.pdf

  • Masterstudent Lars Erik Håland (2019)

   • Tittel: Studenters arbeid med programmering i biovitenskapelige problemstillinger. En kvalitativ studie av biologistudenters arbeid med Python

   • Lenke til oppgaven: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73632

   • Fil: Masteroppgave_Håland.pdf

En kollegial holdning og praksis

Det digitale