1. Introduksjon

Note

Most of this Teaching Portfolio is written in Norwegian. The chapter “3. Min undervisningsfilosofi (Teaching Statement)” is written in English.

En pedagogisk mappe er ment til å dokumentere erfaringer og utvikling som underviser, og er relevant for ansettelse og merittering ved universiteter.

For denne webversjonen kan man bruke innholdsfortegnelse til venstre for å bytte mellom de forskjellige kapitler, og den til høyre for å finne avsnittene innad i kapitlet du har åpnet.

Denne pedagogiske mappen har en struktur som stort sett følger SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) prinsippene.

Sammenheng mellom innholdet i denne mappen og SoTL kriteriene

Fokus på studentenes læring

 • Behandles i undervisningsfilosofien (Teaching Statement)

  • Fokus på samstemt undervisning i utforming av obligatoriske øvelser og eksamensoppgaver, samt hvordan eksamen gjennomføres

  • Bruk av samkoding som undervisningsform for å redusere kognitiv last når studenter lærer programmering

  • Bruk av formativ vurdering kombinert med Peer Instruction for å sjekke forståelse og rette opp misforståelser

 • Behandles i et eget kapittel

  • Motivasjon gjennom valg av relevante biologiske problemstillinger

  • Systematisk bruk av studentevalueringer

En klar utvikling over tid

 • Behandles i undervisningsfilosofien (Teaching Statement)

  • Implementering av samkoding som undervisningsform i BIOS1100

  • Samstemt undervisning i BIOS1100

 • Behandles i et eget kapittel

  • Undervisning som student og PhD student

  • Design og utvikling av workshops og et master/PhD kurs i bioinformatikk

  • Design og utvikling av et begynneremne i beregningsorientert biologi

  • Integrering av beregningsperspektivet i biovitenskapsprogrammet

En forskende tilnærming

 • Behandles i undervisningsfilosofien (Teaching Statement)

  • Teorien om Kognitiv Last (Cognitive Load Theory)

  • Formativ vurdering og Peer instruction

  • Samstemt undervisning (Constructive Alignment)

 • Behandles i et eget kapittel

  • Forskning på egen undervisning

En kollegial holdning og praksis

 • Behandles i et eget kapittel

  • Undervisnings Verksted ved Institutt for Biovitenskap

  • Undervisning i et felleskap med gruppelærere og studenter

  • Studenter som bidragsytere i det faglige innholdet

Det digitale

 • Bruk av læringsfremmende digitale midler er å finne i nesten alle kapitler

  • Pionér i bruk av interaktive brukergrensesnitt for programmeringsopplæring (Jupyter), som resulterte i en skybasert løsning for flere kurs på UiO (JupyterHub)

  • Bruk av Student Respons Systemet Mentimeter for formativ vurdering og innhenting av besvarelser i etterkant

  • Pågående prosjekt “Integrasjon av Jupyter og Canvas for digital vurdering”